Oodi paskanjauhannalle

Emansipatorisen oikeussubjektin periaatteellinen määrittely

Oudoksuttavaa kyllä, on useasti todettu, että emansipatorisen oikeussubjektin periaatteellinen määrittely noudattaa epäilemättä ideatasolla yleispätevien toimintaohjeiden tavanomaisia käyttökohteita.