Oodi paskanjauhannalle

Markkinatalouden maailmanlaajuinen kehittyminen

Tilastot osoittavat, että markkinatalouden maailmanlaajuinen kehittyminen antaa mahdollisuuden parantaa reaktiota tämänhetkisen tilanteen suhteen.

Kunnon pippaloiden suunnittelu ja toteutus

Me emme tiedä mitä tapahtuu todella, jos kunnon pippaloiden suunnittelu ja toteutus asettaa tahomme tukalaan tilanteeseen ajateltaessa huomaamattomia haittatekijöitä.

Globalisoituva liiketalous

Tilastot osoittavat, että globalisoituva liiketalous havainnollistaa hyvinvointimalliamme sekä viimeaikaisia absurdeja väittämiä.

Samuuden illuusion luoma näköharha identiteettien kohtaamisrajapinnassa

Keskeiset ideologiset periaatteet osoittavat, että samuuden illuusion luoma näköharha identiteettien kohtaamisrajapinnassa mallintaa kokonaiskuvaa käyttäen hyödykseen esimerkiksi organisaatiossa toimivien vastuunalaista asennetta.

Verkottuva länsimaailma

Jotta emme unohtaisi yhteisön pyrkimyksiä, todettakoon, että verkottuva länsimaailma kuvaa hyvin toimintamenetelmiä parannettaessa erilaisissa laitoksissa tapahtuvaa valmistusta.

Lainopilliseen ratkaisutoimintaan siirtyminen

Yksilötasolla luulisi olevan selvää, että lainopilliseen ratkaisutoimintaan siirtyminen järkeistää käsitystämme kyseisestä asiakokonaisuudesta, mihin tavallaan liittyy myös yleisesti sovittuja ja toimiviksi todettuja organisaatio- ja johtamismallin muodollisuuksia.

Palaverissa esiin tullut näkökulma

Jotta emme unohtaisi yhteisön pyrkimyksiä, todettakoon, että palaverissa esiin tullut näkökulma rauhoittaa vastuuntuntoisten yhteistyökumppaneiden aatteellisia intressejä.