Oodi paskanjauhannalle

Opintomenestyksestä (ja auringonpaisteesta) johtuva tarve palkita itsensä oluella

Täytyy siitä huolimatta että maailmalla on viime aikoina tapahtunut paljon, todeta, että opintomenestyksestä (ja auringonpaisteesta) johtuva tarve palkita itsensä oluella aiheuttaa huolestumista suunniteltaessa laajentuvia markkinoita ja uusia induktiivisia tuotantomenetelmiä.

Tuorein kuluttajabarometri

Eräitä yksityiskohtia lukuunottamatta tuorein kuluttajabarometri havainnollistaa hyvinvointimalliamme sekä liian vähäisiä tuotannollisia resursseja.

Laajentumispolitiikkamme

Yksilötasolla luulisi olevan selvää, että laajentumispolitiikkamme noudattaa epäilemättä ideatasolla asianosaisiin kohdistuvia ongelmia.

Kyseisen oikeushenkilön ideologiakriittinen asenne

On hyvin vaikea johdatella asioita siten, että kyseisen oikeushenkilön ideologiakriittinen asenne mallintaa kokonaiskuvaa käyttäen hyödykseen esimerkiksi vastuuntuntoisten yhteistyökumppaneiden aatteellisia intressejä.

Kansanvallassa syyttäjien yleinen valtiosääntöperiaate

Kaikesta huolimatta kansanvallassa syyttäjien yleinen valtiosääntöperiaate järkeistää käsitystämme kyseisestä asiakokonaisuudesta, mihin tavallaan liittyy myös järjestelmän ulkopuolelle jääneitä epäonnistuneita prosesseja.

Kurssin viimeisen harjoitustehtävän esimerkkiratkaisu

Tilastot osoittavat, että kurssin viimeisen harjoitustehtävän esimerkkiratkaisu auttaa käyttäjää ymmärtämään huonoja taloudellisia ja hallinnollisia oloja. Tämä väite pitäisi ehdottomasti tutkituttaa tieteellisesti.

Osaamisalueemme ydin

Jotta emme unohtaisi yhteisön pyrkimyksiä, todettakoon, että osaamisalueemme ydin havainnollistaa hyvinvointimalliamme sekä hiusten halkomiseksi osoittautunutta geneerisyyttä.

Oikeusvaltiollinen ja institutionaalinen lakivaraus

On hyvin vaikea johdatella asioita siten, että oikeusvaltiollinen ja institutionaalinen lakivaraus näyttää todeksi viimeaikaisia absurdeja väittämiä. Mikä on oma mielipiteesi tästä asiasta?