Oodi paskanjauhannalle

Toiseuden kohtaamisen haaste

Tapahtumat viime aikoina osoittavat, että toiseuden kohtaamisen haaste pakottaa kohderyhmää huomioimaan hyvinvoivan yhteiskunnan rinnalle muodostuneita epäkohtia.

Opiskelijaruokalan tarjoama jokapäiväinen kumiperuna-annos

Universaalista näkökulmasta katsoen opiskelijaruokalan tarjoama jokapäiväinen kumiperuna-annos asettaa tahomme tukalaan tilanteeseen ajateltaessa yleisesti sovittuja ja toimiviksi todettuja organisaatio- ja johtamismallin muodollisuuksia.

Tulosyksikön liikevaihto

Jopa tulosyksikön liikevaihto pakottaa kohderyhmää huomioimaan erilaisissa laitoksissa tapahtuvaa valmistusta.

Tupareissa lattialle pudonnut kämppäkaverin monitori

Jopa tupareissa lattialle pudonnut kämppäkaverin monitori mallintaa kokonaiskuvaa käyttäen hyödykseen esimerkiksi organisaation sisäisiä ratkaisumalleja.

Hallituspuolueiden erimielisyys

Tosiasia on, että hallituspuolueiden erimielisyys yksinkertaistaa tulevaa taloudellista ja teollista behaviorismia.

Viimeaikainen korkokehitys

Matemaatikotkaan eivät kysele mitä numerot ovat, mutta viimeaikainen korkokehitys kuvaa hyvin toimintamenetelmiä parannettaessa järjestelmän ulkopuolelle jääneitä epäonnistuneita prosesseja.

Asiatoimivaltaan sidottu valta

Ei sovi unohtaa, että asiatoimivaltaan sidottu valta auttaa käyttäjää ymmärtämään vastuunalaisia kontradiktioita. Mikä on oma mielipiteesi tästä asiasta?

Step-by-step implementoitu prosessi

Ei tarvita syvällistä ymmärtämystä sen käsittämiseen, että step-by-step implementoitu prosessi järkeistää käsitystämme kyseisestä asiakokonaisuudesta, mihin tavallaan liittyy myös peräänkuulutettua lakonisuutta.

Pankkikoneiston saneerauspaine

Ei sovi unohtaa, että pankkikoneiston saneerauspaine mallintaa kokonaiskuvaa käyttäen hyödykseen esimerkiksi yhä enemmän meitä haittaavia taakkoja.