Oodi paskanjauhannalle

Palaverissa esiin tullut näkökulma

Jopa palaverissa esiin tullut näkökulma pakottaa kohderyhmää huomioimaan runsain määrin esiintyvää suurpiirteisyyttä sekä rauhattomuutta.