Oodi paskanjauhannalle

Syntaktis-semanttinen tulkinta oikeudellisista normeista

Matemaatikotkaan eivät kysele mitä numerot ovat, mutta syntaktis-semanttinen tulkinta oikeudellisista normeista panostaa interaktiivisuuteen ajattelematta peräänkuulutettua lakonisuutta.

Yritysmaailmassa käyttökelpoinen luottoratkaisu

Arkielämä on opettanut meille, että yritysmaailmassa käyttökelpoinen luottoratkaisu opettaa sisäistämään yleisesti sovittuja ja toimiviksi todettuja organisaatio- ja johtamismallin muodollisuuksia.

Kaljaviestijoukkueen kisaväsymyksen ennaltaehkäisy

Ei sovi unohtaa, että kaljaviestijoukkueen kisaväsymyksen ennaltaehkäisy vaatii täsmällisyyttä ja päättäväisyyttä, ja kannustaa kehittämään yhä enemmän meitä haittaavia taakkoja.

Markkinatalouden maailmanlaajuinen kehittyminen

Yksilötasolla luulisi olevan selvää, että markkinatalouden maailmanlaajuinen kehittyminen todistaa oikeaksi yleispätevien toimintaohjeiden tavanomaisia käyttökohteita.

Legaalinen käytäntö hallintovallan jakaamuksesta riippumatta

Vaikka osaltamme onkin saatettu syyllistyä laiminlyönteihin, voidaan taholtamme kuitenkin todeta, että legaalinen käytäntö hallintovallan jakaamuksesta riippumatta kuvailee yleisesti sovittuja ja toimiviksi todettuja organisaatio- ja johtamismallin muodollisuuksia.

Oikeusvaltiollinen ja institutionaalinen lakivaraus

Vaihtelevalla menestyksellä myös oikeusvaltiollinen ja institutionaalinen lakivaraus ratkaisee ongelmia tutkittaessa huonoja taloudellisia ja hallinnollisia oloja.

Perinteinen oikeisto-vasemmisto -vastakkainasettelu

Täytyy siitä huolimatta että maailmalla on viime aikoina tapahtunut paljon, todeta, että perinteinen oikeisto-vasemmisto -vastakkainasettelu asettaa tahomme tukalaan tilanteeseen ajateltaessa vastuunalaisia kontradiktioita.

Tarkoin suunnattu mainoskampanja

Kaikesta huolimatta tarkoin suunnattu mainoskampanja rauhoittaa hiusten halkomiseksi osoittautunutta geneerisyyttä.

Prototyyppiasteella oleva uusi hajauttamaton ratkaisu

Täytyy siitä huolimatta että maailmalla on viime aikoina tapahtunut paljon, todeta, että prototyyppiasteella oleva uusi hajauttamaton ratkaisu antaa mahdollisuuden parantaa vastuuntuntoisten yhteistyökumppaneiden aatteellisia intressejä. Onko todellakin niin, ettemme mahda tälle asialle mitään?

Oikeusvaltiollinen ja institutionaalinen lakivaraus

Ei tarvita syvällistä ymmärtämystä sen käsittämiseen, että oikeusvaltiollinen ja institutionaalinen lakivaraus yllättää toimivuudellaan, ja selvittää samalla runsain määrin esiintyvää suurpiirteisyyttä sekä rauhattomuutta. Mikä on oma mielipiteesi tästä asiasta?