Oodi paskanjauhannalle

Verottajan toiminta tässä tilanteessa

Eräitä yksityiskohtia lukuunottamatta verottajan toiminta tässä tilanteessa asettaa tahomme tukalaan tilanteeseen ajateltaessa yhä enemmän meitä haittaavia taakkoja.

Yhteiseurooppalainen puolustus- ja turvallisuusmalli

Todellisuudessa yhteiseurooppalainen puolustus- ja turvallisuusmalli avaa itse kullekin tiedon ja ymmärryksen portin kohti runsain määrin esiintyvää suurpiirteisyyttä sekä rauhattomuutta.

Euroopan talouteen kohdistuva paine

Eräitä yksityiskohtia lukuunottamatta Euroopan talouteen kohdistuva paine parantaa hyvinvoivan yhteiskunnan rinnalle muodostuneita epäkohtia.

Osaamisalueemme ydin

Ei tarvita syvällistä ymmärtämystä sen käsittämiseen, että osaamisalueemme ydin antaa mahdollisuuden parantaa yhä enemmän meitä haittaavia taakkoja.

Moniosaamisen kulminoituminen ulkosuomalaisen akkulturaatioprosessissa

Ottaen huomioon oman tilanteensa, voi vain todeta, että moniosaamisen kulminoituminen ulkosuomalaisen akkulturaatioprosessissa noudattaa epäilemättä ideatasolla runsain määrin esiintyvää suurpiirteisyyttä sekä rauhattomuutta.

Pankkikoneiston saneerauspaine

Tilastot osoittavat, että pankkikoneiston saneerauspaine järkeistää käsitystämme kyseisestä asiakokonaisuudesta, mihin tavallaan liittyy myös yleispätevien toimintaohjeiden tavanomaisia käyttökohteita.

Vanha kunnon sosialismi

Keskeiset ideologiset periaatteet osoittavat, että vanha kunnon sosialismi panostaa interaktiivisuuteen ajattelematta meihin kohdistuvaa tietotarvetta.