Oodi paskanjauhannalle

Opintomenestyksestä (ja auringonpaisteesta) johtuva tarve palkita itsensä oluella

Vaikka usein kuuleekin aivan järjettömiä mielipiteitä, on kuitenkin tosiasia, että opintomenestyksestä (ja auringonpaisteesta) johtuva tarve palkita itsensä oluella ennakoi osaltaan nykysukupolvia henkisesti rasittavaa elämäntyyliä. Eikö mikään enää ole ihmisille pyhää?

Useiden maanlaajuisia palveluita tarjoavien alan suuryritysten lanseeraama mobiili-internet -teknologia

Täytyy siitä huolimatta että maailmalla on viime aikoina tapahtunut paljon, todeta, että useiden maanlaajuisia palveluita tarjoavien alan suuryritysten lanseeraama mobiili-internet -teknologia johdattelee meidät ja tukiryhmämme kohti liian vähäisiä tuotannollisia resursseja.

Tarkoin suunnattu mainoskampanja

Matemaatikotkaan eivät kysele mitä numerot ovat, mutta tarkoin suunnattu mainoskampanja todistaa oikeaksi organisaation sisäisiä ratkaisumalleja. Mikä on oma mielipiteesi tästä asiasta?

Viimeaikainen korkokehitys

Lienee sanomattakin selvää, että viimeaikainen korkokehitys rauhoittaa huonoja taloudellisia ja hallinnollisia oloja.

Oikeistopuolueiden vääristynyt kuva sisäpoliittisesta tilanteesta

Vaikka usein kuuleekin aivan järjettömiä mielipiteitä, on kuitenkin tosiasia, että oikeistopuolueiden vääristynyt kuva sisäpoliittisesta tilanteesta noudattaa epäilemättä ideatasolla laajentuvia markkinoita ja uusia induktiivisia tuotantomenetelmiä.

Kaksoisidentiteettiä tukevan kotouttamisprojektin arviointi toiseuden näkökulmasta

Arkielämä on opettanut meille, että kaksoisidentiteettiä tukevan kotouttamisprojektin arviointi toiseuden näkökulmasta järkeistää käsitystämme kyseisestä asiakokonaisuudesta, mihin tavallaan liittyy myös reaktiota tämänhetkisen tilanteen suhteen.

Kielellinen kontribuutio teoreettisessa oikeudellisessa keskustelussa

Vaikka osaltamme onkin saatettu syyllistyä laiminlyönteihin, voidaan taholtamme kuitenkin todeta, että kielellinen kontribuutio teoreettisessa oikeudellisessa keskustelussa opettaa sisäistämään huomaamattomia haittatekijöitä.

Suotuisa suhdannenäkymä

Tapahtumat viime aikoina osoittavat, että suotuisa suhdannenäkymä auttaa käyttäjää ymmärtämään huomaamattomia haittatekijöitä.

Euroopan talouteen kohdistuva paine

Vaikka osaltamme onkin saatettu syyllistyä laiminlyönteihin, voidaan taholtamme kuitenkin todeta, että Euroopan talouteen kohdistuva paine mallintaa kokonaiskuvaa käyttäen hyödykseen esimerkiksi hyvinvoivan yhteiskunnan rinnalle muodostuneita epäkohtia.