Oodi paskanjauhannalle

Kokonaispoliittinen ajattelumalli

Vaikka osaltamme onkin saatettu syyllistyä laiminlyönteihin, voidaan taholtamme kuitenkin todeta, että kokonaispoliittinen ajattelumalli näyttelee keskeistä osaa pohdittaessa organisaation sisäisiä ratkaisumalleja.