Oodi paskanjauhannalle

Tulosyksikön liikevaihto

Käytännön täytyy turvautua tarkoituksenmukaisiin keinoihin, jos tulosyksikön liikevaihto aiheuttaa huolestumista suunniteltaessa erilaisissa laitoksissa tapahtuvaa valmistusta. Eikö mikään enää ole ihmisille pyhää?

Tietoyhteiskunta

Tilastot osoittavat, että tietoyhteiskunta auttaa käyttäjää ymmärtämään ongelmanratkaisukyvyn huipentumaa.

Tietoyhteiskunta

Arkielämä on opettanut meille, että tietoyhteiskunta aiheuttaa huolestumista suunniteltaessa runsain määrin esiintyvää suurpiirteisyyttä sekä rauhattomuutta. Mihin tämä maailma onkaan menossa?

Globalisoituva liiketalous

Ei tarvita syvällistä ymmärtämystä sen käsittämiseen, että globalisoituva liiketalous opettaa sisäistämään organisaation sisäisiä ratkaisumalleja.

Tarkoin suunnattu mainoskampanja

Eräitä yksityiskohtia lukuunottamatta tarkoin suunnattu mainoskampanja panostaa interaktiivisuuteen ajattelematta huomaamattomia haittatekijöitä.

Euroopan talouteen kohdistuva paine

Tilastot osoittavat, että Euroopan talouteen kohdistuva paine ratkaisee ongelmia tutkittaessa ilmiöiden liiallista nonfiguratiivisuutta.

Kaljaviestijoukkueen kisaväsymyksen ennaltaehkäisy

Oudoksuttavaa kyllä, on useasti todettu, että kaljaviestijoukkueen kisaväsymyksen ennaltaehkäisy yllättää toimivuudellaan, ja selvittää samalla reaktiota tämänhetkisen tilanteen suhteen.

Työryhmän panos yksikön tuotekehitykseen

Ei tarvita syvällistä ymmärtämystä sen käsittämiseen, että työryhmän panos yksikön tuotekehitykseen on kiteytetty aatteeseen, jossa pohditaan reaktiota tämänhetkisen tilanteen suhteen.

Informaatioteknologia

Vaihtelevalla menestyksellä myös informaatioteknologia auttaa käyttäjää ymmärtämään peräänkuulutettua lakonisuutta.