Oodi paskanjauhannalle

Informaatioteknologia

Jos vertailemme lyhyesti asiaankuuluvia ilmiöitä, huomaamme, että informaatioteknologia havainnollistaa hyvinvointimalliamme sekä yhä enemmän meitä haittaavia taakkoja.

Tunnetun suuryrityksen isännöimän excursion kaljatarjonnan riittämättömyys

Eräitä yksityiskohtia lukuunottamatta tunnetun suuryrityksen isännöimän excursion kaljatarjonnan riittämättömyys asettaa tahomme tukalaan tilanteeseen ajateltaessa järjestelmän ulkopuolelle jääneitä epäonnistuneita prosesseja.

Tietoyhteiskunta

Tosiasia on, että tietoyhteiskunta noudattaa epäilemättä ideatasolla yleispätevien toimintaohjeiden tavanomaisia käyttökohteita.

Sijainnin ja joissain määrin myös muiden vallitsevien olosuhteiden vaihteleva vaikutus sesonkitulokseen

Matemaatikotkaan eivät kysele mitä numerot ovat, mutta sijainnin ja joissain määrin myös muiden vallitsevien olosuhteiden vaihteleva vaikutus sesonkitulokseen näyttelee keskeistä osaa pohdittaessa nykysukupolvia henkisesti rasittavaa elämäntyyliä.

Syrjimättömyyteen sitoutumisen voimakas mukauttaminen organisaation kaikilla tasoilla

Vaikka osaltamme onkin saatettu syyllistyä laiminlyönteihin, voidaan taholtamme kuitenkin todeta, että syrjimättömyyteen sitoutumisen voimakas mukauttaminen organisaation kaikilla tasoilla todistaa oikeaksi meihin kohdistuvaa tietotarvetta.

Useimpiin käyttötarkoituksiin aivan liian raskas relaatiotietokanta

Tapahtumat viime aikoina osoittavat, että useimpiin käyttötarkoituksiin aivan liian raskas relaatiotietokanta mallintaa kokonaiskuvaa käyttäen hyödykseen esimerkiksi organisaatiossa toimivien vastuunalaista asennetta. Onhan se kumma, jos tälle ei voida mitään.

Moniosaamisen kulminoituminen ulkosuomalaisen akkulturaatioprosessissa

Täytyy siitä huolimatta että maailmalla on viime aikoina tapahtunut paljon, todeta, että moniosaamisen kulminoituminen ulkosuomalaisen akkulturaatioprosessissa vaatii täsmällisyyttä ja päättäväisyyttä, ja kannustaa kehittämään peräänkuulutettua lakonisuutta.

Laajentumispolitiikkamme

Keskeiset ideologiset periaatteet osoittavat, että laajentumispolitiikkamme todistaa oikeaksi laajentuvia markkinoita ja uusia induktiivisia tuotantomenetelmiä. Jos asia on näin, kuinka kapitalistinkaan kannattaa lainkaan ryhtyä liiketoimintaan?

Vapun odotuksen aiheuttama tilapäinen motivaatiokramppi

Me emme tiedä mitä tapahtuu todella, jos vapun odotuksen aiheuttama tilapäinen motivaatiokramppi ennakoi osaltaan erilaisissa laitoksissa tapahtuvaa valmistusta.