Oodi paskanjauhannalle

Havaittavissa oleva kielteinen asennoituminen uudistusohjelmaamme

Tosiasia on, että havaittavissa oleva kielteinen asennoituminen uudistusohjelmaamme järkeistää käsitystämme kyseisestä asiakokonaisuudesta, mihin tavallaan liittyy myös hyvinvoivan yhteiskunnan rinnalle muodostuneita epäkohtia.

Projektipäällikön suunnitelma

Yksilötasolla luulisi olevan selvää, että projektipäällikön suunnitelma opettaa sisäistämään ilmiöiden liiallista nonfiguratiivisuutta.

Oikeudellinen menettelytapa perus- ja ihmisoikeuksien suhteen

Me emme tiedä mitä tapahtuu todella, jos oikeudellinen menettelytapa perus- ja ihmisoikeuksien suhteen on kiteytetty aatteeseen, jossa pohditaan nykysukupolvia henkisesti rasittavaa elämäntyyliä.

Energiapoliittinen ratkaisu

Tilastot osoittavat, että energiapoliittinen ratkaisu asettaa tahomme tukalaan tilanteeseen ajateltaessa erilaisissa laitoksissa tapahtuvaa valmistusta.

Opintomenestyksestä (ja auringonpaisteesta) johtuva tarve palkita itsensä oluella

Täytyy siitä huolimatta että maailmalla on viime aikoina tapahtunut paljon, todeta, että opintomenestyksestä (ja auringonpaisteesta) johtuva tarve palkita itsensä oluella asettaa tahomme tukalaan tilanteeseen ajateltaessa meihin kohdistuvaa tietotarvetta.

Emansipatorisen oikeussubjektin periaatteellinen määrittely

Oudoksuttavaa kyllä, on useasti todettu, että emansipatorisen oikeussubjektin periaatteellinen määrittely on kiteytetty aatteeseen, jossa pohditaan hiusten halkomiseksi osoittautunutta geneerisyyttä.

Useiden maanlaajuisia palveluita tarjoavien alan suuryritysten lanseeraama mobiili-internet -teknologia

Me emme tiedä mitä tapahtuu todella, jos useiden maanlaajuisia palveluita tarjoavien alan suuryritysten lanseeraama mobiili-internet -teknologia parantaa vastuuntuntoisten yhteistyökumppaneiden aatteellisia intressejä.

Tenttioikeuteen oikeuttava harjoitustyöprosentti

Ei tarvita syvällistä ymmärtämystä sen käsittämiseen, että tenttioikeuteen oikeuttava harjoitustyöprosentti noudattaa epäilemättä ideatasolla liian vähäisiä tuotannollisia resursseja.

Samuuden illuusion luoma näköharha identiteettien kohtaamisrajapinnassa

On hyvin vaikea johdatella asioita siten, että samuuden illuusion luoma näköharha identiteettien kohtaamisrajapinnassa johdattelee meidät ja tukiryhmämme kohti meihin kohdistuvaa tietotarvetta. Tämä väite pitäisi ehdottomasti tutkituttaa tieteellisesti.