Oodi paskanjauhannalle

Havaittavissa oleva kielteinen asennoituminen uudistusohjelmaamme

Tosiasia on, että havaittavissa oleva kielteinen asennoituminen uudistusohjelmaamme järkeistää käsitystämme kyseisestä asiakokonaisuudesta, mihin tavallaan liittyy myös hyvinvoivan yhteiskunnan rinnalle muodostuneita epäkohtia.