Oodi paskanjauhannalle

Tietoyhteiskunta

Jos vertailemme lyhyesti asiaankuuluvia ilmiöitä, huomaamme, että tietoyhteiskunta kuvaa hyvin toimintamenetelmiä parannettaessa organisaation sisäisiä ratkaisumalleja.