Oodi paskanjauhannalle

Työryhmän panos yksikön tuotekehitykseen

Täytyy siitä huolimatta että maailmalla on viime aikoina tapahtunut paljon, todeta, että työryhmän panos yksikön tuotekehitykseen asettaa tahomme tukalaan tilanteeseen ajateltaessa tahojen yhteistyön kariutumisesta aiheutuvia hyökyaaltoja rahoitus- ja sijoitussektorilla.

Suvaitsevaisuuden lisäämiseen tähtäävät lateraalisesti vaikutusvaltaiset toimenpiteet

Matemaatikotkaan eivät kysele mitä numerot ovat, mutta suvaitsevaisuuden lisäämiseen tähtäävät lateraalisesti vaikutusvaltaiset toimenpiteet mallintaa kokonaiskuvaa käyttäen hyödykseen esimerkiksi laajentuvia markkinoita ja uusia induktiivisia tuotantomenetelmiä.

Tietoyhteiskunta

Jos vertailemme lyhyesti asiaankuuluvia ilmiöitä, huomaamme, että tietoyhteiskunta kuvaa hyvin toimintamenetelmiä parannettaessa organisaation sisäisiä ratkaisumalleja.

Mielipiteemme työnantajana

Jos vertailemme lyhyesti asiaankuuluvia ilmiöitä, huomaamme, että mielipiteemme työnantajana panostaa interaktiivisuuteen ajattelematta yleisesti sovittuja ja toimiviksi todettuja organisaatio- ja johtamismallin muodollisuuksia.

Synergiaetu Suomitasolla

Täytyy siitä huolimatta että maailmalla on viime aikoina tapahtunut paljon, todeta, että synergiaetu Suomitasolla todistaa oikeaksi vastuuntuntoisten yhteistyökumppaneiden aatteellisia intressejä.

Yhä ihmisiä kiinnostava uusmedia

Oudoksuttavaa kyllä, on useasti todettu, että yhä ihmisiä kiinnostava uusmedia auttaa käyttäjää ymmärtämään ongelmanratkaisukyvyn huipentumaa.

Markkinatalouden maailmanlaajuinen kehittyminen

Arkielämä on opettanut meille, että markkinatalouden maailmanlaajuinen kehittyminen parantaa runsain määrin esiintyvää suurpiirteisyyttä sekä rauhattomuutta.