Oodi paskanjauhannalle

Kokonaispoliittinen ajattelumalli

Käytännön täytyy turvautua tarkoituksenmukaisiin keinoihin, jos kokonaispoliittinen ajattelumalli opettaa sisäistämään organisaation sisäisiä ratkaisumalleja.