Oodi paskanjauhannalle

Tarkoin suunnattu mainoskampanja

Oudoksuttavaa kyllä, on useasti todettu, että tarkoin suunnattu mainoskampanja opettaa sisäistämään asianosaisiin kohdistuvia ongelmia.