Oodi paskanjauhannalle

Kilpailijan tulosvaroitus

Oudoksuttavaa kyllä, on useasti todettu, että kilpailijan tulosvaroitus ratkaisee ongelmia tutkittaessa runsain määrin esiintyvää suurpiirteisyyttä sekä rauhattomuutta.