Oodi paskanjauhannalle

Toiseuden kohtaamisen haaste

Jos vertailemme lyhyesti asiaankuuluvia ilmiöitä, huomaamme, että toiseuden kohtaamisen haaste mallintaa kokonaiskuvaa käyttäen hyödykseen esimerkiksi järjestelmän ulkopuolelle jääneitä epäonnistuneita prosesseja.