Oodi paskanjauhannalle

Informaatioteknologia

Ottaen huomioon oman tilanteensa, voi vain todeta, että informaatioteknologia noudattaa epäilemättä ideatasolla huomaamattomia haittatekijöitä.