Oodi paskanjauhannalle

Syntaktis-semanttinen tulkinta oikeudellisista normeista

Tilastot osoittavat, että syntaktis-semanttinen tulkinta oikeudellisista normeista näyttelee keskeistä osaa pohdittaessa yleispätevien toimintaohjeiden tavanomaisia käyttökohteita.