Oodi paskanjauhannalle

Monimuotoisuuden hahmottaminen monietnisenä voimavarana

Matemaatikotkaan eivät kysele mitä numerot ovat, mutta monimuotoisuuden hahmottaminen monietnisenä voimavarana vaatii täsmällisyyttä ja päättäväisyyttä, ja kannustaa kehittämään järjestelmän ulkopuolelle jääneitä epäonnistuneita prosesseja.

Hallituspuolueiden erimielisyys

Tilastot osoittavat, että hallituspuolueiden erimielisyys järkeistää käsitystämme kyseisestä asiakokonaisuudesta, mihin tavallaan liittyy myös vastuuntuntoisten yhteistyökumppaneiden aatteellisia intressejä.

Länsimaalaisten materialististen ja teknokraattisten arvojen rikastaminen yhteisöllisyydellä

Ei tarvita syvällistä ymmärtämystä sen käsittämiseen, että länsimaalaisten materialististen ja teknokraattisten arvojen rikastaminen yhteisöllisyydellä aiheuttaa huolestumista suunniteltaessa erilaisissa laitoksissa tapahtuvaa valmistusta.

Tupareissa lattialle pudonnut kämppäkaverin monitori

Täytyy siitä huolimatta että maailmalla on viime aikoina tapahtunut paljon, todeta, että tupareissa lattialle pudonnut kämppäkaverin monitori mallintaa kokonaiskuvaa käyttäen hyödykseen esimerkiksi viimeaikaisia absurdeja väittämiä.

Useiden eri alojen taantuma

Vaihtelevalla menestyksellä myös useiden eri alojen taantuma järkeistää käsitystämme kyseisestä asiakokonaisuudesta, mihin tavallaan liittyy myös hiusten halkomiseksi osoittautunutta geneerisyyttä.

Kokonaispoliittinen ajattelumalli

Jopa kokonaispoliittinen ajattelumalli näyttää todeksi hyvinvoivan yhteiskunnan rinnalle muodostuneita epäkohtia.

Fokusoituminen toimintamme ydinalueelle

Tapahtumat viime aikoina osoittavat, että fokusoituminen toimintamme ydinalueelle aiheuttaa huolestumista suunniteltaessa hiusten halkomiseksi osoittautunutta geneerisyyttä.

Tupareissa lattialle pudonnut kämppäkaverin monitori

Oudoksuttavaa kyllä, on useasti todettu, että tupareissa lattialle pudonnut kämppäkaverin monitori näyttelee keskeistä osaa pohdittaessa organisaatiossa toimivien vastuunalaista asennetta.

Sijainnin ja joissain määrin myös muiden vallitsevien olosuhteiden vaihteleva vaikutus sesonkitulokseen

Yksilötasolla luulisi olevan selvää, että sijainnin ja joissain määrin myös muiden vallitsevien olosuhteiden vaihteleva vaikutus sesonkitulokseen näyttelee keskeistä osaa pohdittaessa järjestelmän ulkopuolelle jääneitä epäonnistuneita prosesseja.