Oodi paskanjauhannalle

Syntaktis-semanttinen tulkinta oikeudellisista normeista

Arkielämä on opettanut meille, että syntaktis-semanttinen tulkinta oikeudellisista normeista mallintaa kokonaiskuvaa käyttäen hyödykseen esimerkiksi laajentuvia markkinoita ja uusia induktiivisia tuotantomenetelmiä.