Oodi paskanjauhannalle

Havaittavissa oleva kielteinen asennoituminen uudistusohjelmaamme

Universaalista näkökulmasta katsoen havaittavissa oleva kielteinen asennoituminen uudistusohjelmaamme avaa itse kullekin tiedon ja ymmärryksen portin kohti järjestelmän ulkopuolelle jääneitä epäonnistuneita prosesseja.