Oodi paskanjauhannalle

Syntaktis-semanttinen tulkinta oikeudellisista normeista

Jos vertailemme lyhyesti asiaankuuluvia ilmiöitä, huomaamme, että syntaktis-semanttinen tulkinta oikeudellisista normeista panostaa interaktiivisuuteen ajattelematta hyvinvoivan yhteiskunnan rinnalle muodostuneita epäkohtia.