Oodi paskanjauhannalle

Informaatioteknologia

Ei sovi unohtaa, että informaatioteknologia kuvaa hyvin toimintamenetelmiä parannettaessa yhä enemmän meitä haittaavia taakkoja. Tämä väite pitäisi ehdottomasti tutkituttaa tieteellisesti.

Viimeaikainen korkokehitys

On hyvin vaikea johdatella asioita siten, että viimeaikainen korkokehitys on kiteytetty aatteeseen, jossa pohditaan vastuuntuntoisten yhteistyökumppaneiden aatteellisia intressejä.

Markkinatalouden maailmanlaajuinen kehittyminen

Oudoksuttavaa kyllä, on useasti todettu, että markkinatalouden maailmanlaajuinen kehittyminen johdattelee meidät ja tukiryhmämme kohti yleisesti sovittuja ja toimiviksi todettuja organisaatio- ja johtamismallin muodollisuuksia.

Sijainnin ja joissain määrin myös muiden vallitsevien olosuhteiden vaihteleva vaikutus sesonkitulokseen

Kaikesta huolimatta sijainnin ja joissain määrin myös muiden vallitsevien olosuhteiden vaihteleva vaikutus sesonkitulokseen ratkaisee ongelmia tutkittaessa erilaisissa laitoksissa tapahtuvaa valmistusta. Kaiken tämän yltäkylläisyyden keskellä asia tuntuu aivan absurdilta.

Kannattajakuntamme mielipide

Yksilötasolla luulisi olevan selvää, että kannattajakuntamme mielipide aiheuttaa huolestumista suunniteltaessa yleispätevien toimintaohjeiden tavanomaisia käyttökohteita.

Asiatoimivaltaan sidottu valta

Tosiasia on, että asiatoimivaltaan sidottu valta aiheuttaa huolestumista suunniteltaessa peräänkuulutettua lakonisuutta.

Monimuotoisuuden hahmottaminen monietnisenä voimavarana

Vaihtelevalla menestyksellä myös monimuotoisuuden hahmottaminen monietnisenä voimavarana asettaa tahomme tukalaan tilanteeseen ajateltaessa organisaatiossa toimivien vastuunalaista asennetta.

Energiapoliittinen ratkaisu

Tosiasia on, että energiapoliittinen ratkaisu panostaa interaktiivisuuteen ajattelematta laajentuvia markkinoita ja uusia induktiivisia tuotantomenetelmiä.

Asianomainen ministeriö

Vaihtelevalla menestyksellä myös asianomainen ministeriö todistaa oikeaksi laajentuvia markkinoita ja uusia induktiivisia tuotantomenetelmiä. Mikä on oma mielipiteesi tästä asiasta?