Oodi paskanjauhannalle

Prototyyppiasteella oleva uusi hajauttamaton ratkaisu

Universaalista näkökulmasta katsoen prototyyppiasteella oleva uusi hajauttamaton ratkaisu kuvaa hyvin toimintamenetelmiä parannettaessa runsain määrin esiintyvää suurpiirteisyyttä sekä rauhattomuutta. Tämän ollessa täyttä totta nykyään, kuka omaa vastuun tehdä oikeat johtopäätökset?