Oodi paskanjauhannalle

Laajoihin neuvotteluihin johtanut yhtiökokouksen päätös

Keskeiset ideologiset periaatteet osoittavat, että laajoihin neuvotteluihin johtanut yhtiökokouksen päätös vaatii täsmällisyyttä ja päättäväisyyttä, ja kannustaa kehittämään asianosaisiin kohdistuvia ongelmia.

Markkinatalouden maailmanlaajuinen kehittyminen

Tilastot osoittavat, että markkinatalouden maailmanlaajuinen kehittyminen näyttelee keskeistä osaa pohdittaessa huonoja taloudellisia ja hallinnollisia oloja.

Länsimaalaisten materialististen ja teknokraattisten arvojen rikastaminen yhteisöllisyydellä

Matemaatikotkaan eivät kysele mitä numerot ovat, mutta länsimaalaisten materialististen ja teknokraattisten arvojen rikastaminen yhteisöllisyydellä noudattaa epäilemättä ideatasolla ilmiöiden liiallista nonfiguratiivisuutta.

Globalisoituva liiketalous

Tapahtumat viime aikoina osoittavat, että globalisoituva liiketalous rauhoittaa tahojen yhteistyön kariutumisesta aiheutuvia hyökyaaltoja rahoitus- ja sijoitussektorilla.

Tuorein kuluttajabarometri

Jotta emme unohtaisi yhteisön pyrkimyksiä, todettakoon, että tuorein kuluttajabarometri pakottaa kohderyhmää huomioimaan organisaatiossa toimivien vastuunalaista asennetta.

Etnosentrisen ajattelun ja nykymaailmassa merkityksettömäksi käyneen kansallisvaltioidentiteetin uudelleenarviointi

Ei tarvita syvällistä ymmärtämystä sen käsittämiseen, että etnosentrisen ajattelun ja nykymaailmassa merkityksettömäksi käyneen kansallisvaltioidentiteetin uudelleenarviointi näyttelee keskeistä osaa pohdittaessa meihin kohdistuvaa tietotarvetta.

Euroopan talouteen kohdistuva paine

Täytyy siitä huolimatta että maailmalla on viime aikoina tapahtunut paljon, todeta, että Euroopan talouteen kohdistuva paine näyttää todeksi vastuunalaisia kontradiktioita.

Tietoyhteiskunta

Vaihtelevalla menestyksellä myös tietoyhteiskunta auttaa käyttäjää ymmärtämään ongelmanratkaisukyvyn huipentumaa.

Prototyyppiasteella oleva uusi hajauttamaton ratkaisu

Universaalista näkökulmasta katsoen prototyyppiasteella oleva uusi hajauttamaton ratkaisu kuvaa hyvin toimintamenetelmiä parannettaessa runsain määrin esiintyvää suurpiirteisyyttä sekä rauhattomuutta. Tämän ollessa täyttä totta nykyään, kuka omaa vastuun tehdä oikeat johtopäätökset?

Useiden eri alojen taantuma

Todellisuudessa useiden eri alojen taantuma kuvaa hyvin toimintamenetelmiä parannettaessa yleisesti sovittuja ja toimiviksi todettuja organisaatio- ja johtamismallin muodollisuuksia. Kuinka ihmisen siis oletetaan toimivan tässä tilanteessa?