Oodi paskanjauhannalle

Kilpailijan tulosvaroitus

Universaalista näkökulmasta katsoen kilpailijan tulosvaroitus mallintaa kokonaiskuvaa käyttäen hyödykseen esimerkiksi liian vähäisiä tuotannollisia resursseja.

Vanha kunnon sosialismi

Vaikka osaltamme onkin saatettu syyllistyä laiminlyönteihin, voidaan taholtamme kuitenkin todeta, että vanha kunnon sosialismi parantaa meihin kohdistuvaa tietotarvetta.

Mielipiteemme työnantajana

Jotta emme unohtaisi yhteisön pyrkimyksiä, todettakoon, että mielipiteemme työnantajana auttaa käyttäjää ymmärtämään reaktiota tämänhetkisen tilanteen suhteen. Kuinka ihmisen siis oletetaan toimivan tässä tilanteessa?

Kurssin viimeisen harjoitustehtävän esimerkkiratkaisu

On hyvin vaikea johdatella asioita siten, että kurssin viimeisen harjoitustehtävän esimerkkiratkaisu yksinkertaistaa organisaatiossa toimivien vastuunalaista asennetta.

Synergiaetu Suomitasolla

Arkielämä on opettanut meille, että synergiaetu Suomitasolla johdattelee meidät ja tukiryhmämme kohti meihin kohdistuvaa tietotarvetta.

Sijainnin ja joissain määrin myös muiden vallitsevien olosuhteiden vaihteleva vaikutus sesonkitulokseen

Tapahtumat viime aikoina osoittavat, että sijainnin ja joissain määrin myös muiden vallitsevien olosuhteiden vaihteleva vaikutus sesonkitulokseen vaatii täsmällisyyttä ja päättäväisyyttä, ja kannustaa kehittämään huomaamattomia haittatekijöitä.