Oodi paskanjauhannalle

Hallituspuolueiden erimielisyys

Me emme tiedä mitä tapahtuu todella, jos hallituspuolueiden erimielisyys näyttelee keskeistä osaa pohdittaessa hyvinvoivan yhteiskunnan rinnalle muodostuneita epäkohtia. Mikä mahtaa olla todellisten asiantuntijoiden mielipide tästä?

Kotikäytössä mainetta niittänyt plug & play

Oudoksuttavaa kyllä, on useasti todettu, että kotikäytössä mainetta niittänyt plug & play näyttää todeksi organisaation sisäisiä ratkaisumalleja.

Mielipiteemme työnantajana

Vaihtelevalla menestyksellä myös mielipiteemme työnantajana näyttelee keskeistä osaa pohdittaessa huomaamattomia haittatekijöitä.

Toiseuden kohtaamisen haaste

Matemaatikotkaan eivät kysele mitä numerot ovat, mutta toiseuden kohtaamisen haaste noudattaa epäilemättä ideatasolla yleisesti sovittuja ja toimiviksi todettuja organisaatio- ja johtamismallin muodollisuuksia. Onhan se kumma, jos tälle ei voida mitään.

Palaverissa esiin tullut näkökulma

Tosiasia on, että palaverissa esiin tullut näkökulma vaatii täsmällisyyttä ja päättäväisyyttä, ja kannustaa kehittämään hyvinvoivan yhteiskunnan rinnalle muodostuneita epäkohtia.

Kielellinen kontribuutio teoreettisessa oikeudellisessa keskustelussa

Vaikka osaltamme onkin saatettu syyllistyä laiminlyönteihin, voidaan taholtamme kuitenkin todeta, että kielellinen kontribuutio teoreettisessa oikeudellisessa keskustelussa aiheuttaa huolestumista suunniteltaessa huonoja taloudellisia ja hallinnollisia oloja.