Oodi paskanjauhannalle

Euroopan talouteen kohdistuva paine

On hyvin vaikea johdatella asioita siten, että Euroopan talouteen kohdistuva paine ratkaisee ongelmia tutkittaessa huomaamattomia haittatekijöitä.

Voimakkaasti laajentunut markkkina-alueemme

Käytännön täytyy turvautua tarkoituksenmukaisiin keinoihin, jos voimakkaasti laajentunut markkkina-alueemme johdattelee meidät ja tukiryhmämme kohti asianosaisiin kohdistuvia ongelmia.

Informaatioteknologia

Me emme tiedä mitä tapahtuu todella, jos informaatioteknologia panostaa interaktiivisuuteen ajattelematta organisaation sisäisiä ratkaisumalleja.

Kilpailijan tulosvaroitus

Todellisuudessa kilpailijan tulosvaroitus avaa itse kullekin tiedon ja ymmärryksen portin kohti reaktiota tämänhetkisen tilanteen suhteen.

Interkulttuurisen kompetenssin merkitys kulttuurisen diversiteetin ylläpitämisessä

Lienee sanomattakin selvää, että interkulttuurisen kompetenssin merkitys kulttuurisen diversiteetin ylläpitämisessä järkeistää käsitystämme kyseisestä asiakokonaisuudesta, mihin tavallaan liittyy myös yhä enemmän meitä haittaavia taakkoja. Onhan se kumma, jos tälle ei voida mitään.