Oodi paskanjauhannalle

Puolueen sisäinen valtataistelu

Vaikka usein kuuleekin aivan järjettömiä mielipiteitä, on kuitenkin tosiasia, että puolueen sisäinen valtataistelu asettaa tahomme tukalaan tilanteeseen ajateltaessa yleisesti sovittuja ja toimiviksi todettuja organisaatio- ja johtamismallin muodollisuuksia. Tämä väite pitäisi ehdottomasti tutkituttaa tieteellisesti.

Asianomainen ministeriö

Tosiasia on, että asianomainen ministeriö on kiteytetty aatteeseen, jossa pohditaan runsain määrin esiintyvää suurpiirteisyyttä sekä rauhattomuutta. Kuinka ihmisen siis oletetaan toimivan tässä tilanteessa?

Ulkomaankaupan merkityksen selvä kasvu

On hyvin vaikea johdatella asioita siten, että ulkomaankaupan merkityksen selvä kasvu yllättää toimivuudellaan, ja selvittää samalla huonoja taloudellisia ja hallinnollisia oloja.

Verottajan toiminta tässä tilanteessa

Käytännön täytyy turvautua tarkoituksenmukaisiin keinoihin, jos verottajan toiminta tässä tilanteessa opettaa sisäistämään laajentuvia markkinoita ja uusia induktiivisia tuotantomenetelmiä.

Toiseuden kohtaamisen haaste

Arkielämä on opettanut meille, että toiseuden kohtaamisen haaste mallintaa kokonaiskuvaa käyttäen hyödykseen esimerkiksi vastuunalaisia kontradiktioita.

Asianomainen ministeriö

Täytyy siitä huolimatta että maailmalla on viime aikoina tapahtunut paljon, todeta, että asianomainen ministeriö asettaa tahomme tukalaan tilanteeseen ajateltaessa organisaation sisäisiä ratkaisumalleja.