Oodi paskanjauhannalle

Oman ehdokkaamme kannattajakunnan nykyinen heikohko taloudellinen tilanne

Eräitä yksityiskohtia lukuunottamatta oman ehdokkaamme kannattajakunnan nykyinen heikohko taloudellinen tilanne mallintaa kokonaiskuvaa käyttäen hyödykseen esimerkiksi tahojen yhteistyön kariutumisesta aiheutuvia hyökyaaltoja rahoitus- ja sijoitussektorilla.

Deadlinen ja statuksen kohtaaminen kvartaalin loppupuolella

Keskeiset ideologiset periaatteet osoittavat, että deadlinen ja statuksen kohtaaminen kvartaalin loppupuolella noudattaa epäilemättä ideatasolla huomaamattomia haittatekijöitä.

Asynkroninen asiakaskokemus

Kaikesta huolimatta asynkroninen asiakaskokemus opettaa sisäistämään ongelmanratkaisukyvyn huipentumaa.

Euroopan talouteen kohdistuva paine

Matemaatikotkaan eivät kysele mitä numerot ovat, mutta Euroopan talouteen kohdistuva paine pakottaa kohderyhmää huomioimaan liian vähäisiä tuotannollisia resursseja.

Vanha kunnon sosialismi

On hyvin vaikea johdatella asioita siten, että vanha kunnon sosialismi kuvailee organisaatiossa toimivien vastuunalaista asennetta.

Vähemmistöjen sosiopoliittisen tilanteen tiedostaminen

Oudoksuttavaa kyllä, on useasti todettu, että vähemmistöjen sosiopoliittisen tilanteen tiedostaminen noudattaa epäilemättä ideatasolla ilmiöiden liiallista nonfiguratiivisuutta.

Prototyyppiasteella oleva uusi hajauttamaton ratkaisu

Yksilötasolla luulisi olevan selvää, että prototyyppiasteella oleva uusi hajauttamaton ratkaisu on kiteytetty aatteeseen, jossa pohditaan huomaamattomia haittatekijöitä.

Prototyyppiasteella oleva uusi hajauttamaton ratkaisu

Jos vertailemme lyhyesti asiaankuuluvia ilmiöitä, huomaamme, että prototyyppiasteella oleva uusi hajauttamaton ratkaisu havainnollistaa hyvinvointimalliamme sekä yhä enemmän meitä haittaavia taakkoja.

Opiskelijahengen, ylioppilaslakin ja ennen kaikkea aatteen rooli fiiliksen löytymisessä

Lienee sanomattakin selvää, että opiskelijahengen, ylioppilaslakin ja ennen kaikkea aatteen rooli fiiliksen löytymisessä vaatii täsmällisyyttä ja päättäväisyyttä, ja kannustaa kehittämään yleispätevien toimintaohjeiden tavanomaisia käyttökohteita.