Oodi paskanjauhannalle

Toiseuden kohtaamisen haaste

Arkielämä on opettanut meille, että toiseuden kohtaamisen haaste näyttelee keskeistä osaa pohdittaessa liian vähäisiä tuotannollisia resursseja.

Perinteinen oikeisto-vasemmisto -vastakkainasettelu

Tilastot osoittavat, että perinteinen oikeisto-vasemmisto -vastakkainasettelu havainnollistaa hyvinvointimalliamme sekä meihin kohdistuvaa tietotarvetta.

Asynkroninen asiakaskokemus

Eräitä yksityiskohtia lukuunottamatta asynkroninen asiakaskokemus vaatii täsmällisyyttä ja päättäväisyyttä, ja kannustaa kehittämään huonoja taloudellisia ja hallinnollisia oloja.

Tarkoin suunnattu mainoskampanja

Lienee sanomattakin selvää, että tarkoin suunnattu mainoskampanja asettaa tahomme tukalaan tilanteeseen ajateltaessa meihin kohdistuvaa tietotarvetta.

Globalisoituva liiketalous

Ei tarvita syvällistä ymmärtämystä sen käsittämiseen, että globalisoituva liiketalous näyttelee keskeistä osaa pohdittaessa huonoja taloudellisia ja hallinnollisia oloja.

Tiedon valtatie, joka tosin jossain määrin on vanhentunut käsite,

Ei sovi unohtaa, että tiedon valtatie, joka tosin jossain määrin on vanhentunut käsite, panostaa interaktiivisuuteen ajattelematta vastuuntuntoisten yhteistyökumppaneiden aatteellisia intressejä.

Riittävän tietosuojan tarjoava ratkaisu

Keskeiset ideologiset periaatteet osoittavat, että riittävän tietosuojan tarjoava ratkaisu noudattaa epäilemättä ideatasolla yhä enemmän meitä haittaavia taakkoja.