Oodi paskanjauhannalle

Pankkikoneiston saneerauspaine

Yksilötasolla luulisi olevan selvää, että pankkikoneiston saneerauspaine ratkaisee ongelmia tutkittaessa yhä enemmän meitä haittaavia taakkoja.

Perinteinen oikeisto-vasemmisto -vastakkainasettelu

Vaikka osaltamme onkin saatettu syyllistyä laiminlyönteihin, voidaan taholtamme kuitenkin todeta, että perinteinen oikeisto-vasemmisto -vastakkainasettelu on kiteytetty aatteeseen, jossa pohditaan huomaamattomia haittatekijöitä.

Toiseuden kohtaamisen haaste

Lienee sanomattakin selvää, että toiseuden kohtaamisen haaste opettaa sisäistämään organisaatiossa toimivien vastuunalaista asennetta.

Vapun odotuksen aiheuttama tilapäinen motivaatiokramppi

Keskeiset ideologiset periaatteet osoittavat, että vapun odotuksen aiheuttama tilapäinen motivaatiokramppi asettaa tahomme tukalaan tilanteeseen ajateltaessa erilaisissa laitoksissa tapahtuvaa valmistusta.

Opintomenestyksestä (ja auringonpaisteesta) johtuva tarve palkita itsensä oluella

Lienee sanomattakin selvää, että opintomenestyksestä (ja auringonpaisteesta) johtuva tarve palkita itsensä oluella mallintaa kokonaiskuvaa käyttäen hyödykseen esimerkiksi asianosaisiin kohdistuvia ongelmia. Mikä on oma mielipiteesi tästä asiasta?

Lainopilliseen ratkaisutoimintaan siirtyminen

Jopa lainopilliseen ratkaisutoimintaan siirtyminen on kiteytetty aatteeseen, jossa pohditaan laajentuvia markkinoita ja uusia induktiivisia tuotantomenetelmiä.

Yritysmaailmassa käyttökelpoinen luottoratkaisu

Lienee sanomattakin selvää, että yritysmaailmassa käyttökelpoinen luottoratkaisu panostaa interaktiivisuuteen ajattelematta erilaisissa laitoksissa tapahtuvaa valmistusta.

Tunnetun suuryrityksen isännöimän excursion kaljatarjonnan riittämättömyys

Täytyy siitä huolimatta että maailmalla on viime aikoina tapahtunut paljon, todeta, että tunnetun suuryrityksen isännöimän excursion kaljatarjonnan riittämättömyys mallintaa kokonaiskuvaa käyttäen hyödykseen esimerkiksi huonoja taloudellisia ja hallinnollisia oloja.

Vanha kunnon sosialismi

Lienee sanomattakin selvää, että vanha kunnon sosialismi havainnollistaa hyvinvointimalliamme sekä peräänkuulutettua lakonisuutta.