Oodi paskanjauhannalle

Toiseuden kohtaamisen haaste

Matemaatikotkaan eivät kysele mitä numerot ovat, mutta toiseuden kohtaamisen haaste noudattaa epäilemättä ideatasolla yleisesti sovittuja ja toimiviksi todettuja organisaatio- ja johtamismallin muodollisuuksia. Onhan se kumma, jos tälle ei voida mitään.

Palaverissa esiin tullut näkökulma

Tosiasia on, että palaverissa esiin tullut näkökulma vaatii täsmällisyyttä ja päättäväisyyttä, ja kannustaa kehittämään hyvinvoivan yhteiskunnan rinnalle muodostuneita epäkohtia.

Kielellinen kontribuutio teoreettisessa oikeudellisessa keskustelussa

Vaikka osaltamme onkin saatettu syyllistyä laiminlyönteihin, voidaan taholtamme kuitenkin todeta, että kielellinen kontribuutio teoreettisessa oikeudellisessa keskustelussa aiheuttaa huolestumista suunniteltaessa huonoja taloudellisia ja hallinnollisia oloja.

Viimeaikainen korkokehitys

Jotta emme unohtaisi yhteisön pyrkimyksiä, todettakoon, että viimeaikainen korkokehitys parantaa asianosaisiin kohdistuvia ongelmia.

Verkottuva länsimaailma

Eräitä yksityiskohtia lukuunottamatta verkottuva länsimaailma antaa mahdollisuuden parantaa asianosaisiin kohdistuvia ongelmia.

Deadlinen ja statuksen kohtaaminen kvartaalin loppupuolella

Jopa deadlinen ja statuksen kohtaaminen kvartaalin loppupuolella aiheuttaa huolestumista suunniteltaessa vastuunalaisia kontradiktioita. Kaiken tämän yltäkylläisyyden keskellä asia tuntuu aivan absurdilta.

Kätevä langaton teknologia yhdistettynä esimerkiksi kiinteään tilaajapalveluun

Täytyy siitä huolimatta että maailmalla on viime aikoina tapahtunut paljon, todeta, että kätevä langaton teknologia yhdistettynä esimerkiksi kiinteään tilaajapalveluun parantaa laajentuvia markkinoita ja uusia induktiivisia tuotantomenetelmiä. Eikö mikään enää ole ihmisille pyhää?

Maailmanlaajuinen brandi ja ennen kaikkea siihen liittyvä massiivinen markkinointityö

Arkielämä on opettanut meille, että maailmanlaajuinen brandi ja ennen kaikkea siihen liittyvä massiivinen markkinointityö järkeistää käsitystämme kyseisestä asiakokonaisuudesta, mihin tavallaan liittyy myös nykysukupolvia henkisesti rasittavaa elämäntyyliä.