Oodi paskanjauhannalle

Palaverissa esiin tullut näkökulma

Todellisuudessa palaverissa esiin tullut näkökulma näyttää todeksi huonoja taloudellisia ja hallinnollisia oloja. Mikä mahtaa olla todellisten asiantuntijoiden mielipide tästä?

Etnosentrisen ajattelun ja nykymaailmassa merkityksettömäksi käyneen kansallisvaltioidentiteetin uudelleenarviointi

Yksilötasolla luulisi olevan selvää, että etnosentrisen ajattelun ja nykymaailmassa merkityksettömäksi käyneen kansallisvaltioidentiteetin uudelleenarviointi yksinkertaistaa hiusten halkomiseksi osoittautunutta geneerisyyttä.

Fokusoituminen toimintamme ydinalueelle

Ei tarvita syvällistä ymmärtämystä sen käsittämiseen, että fokusoituminen toimintamme ydinalueelle todistaa oikeaksi yleispätevien toimintaohjeiden tavanomaisia käyttökohteita.

Tenttioikeuteen oikeuttava harjoitustyöprosentti

Keskeiset ideologiset periaatteet osoittavat, että tenttioikeuteen oikeuttava harjoitustyöprosentti asettaa tahomme tukalaan tilanteeseen ajateltaessa yleisesti sovittuja ja toimiviksi todettuja organisaatio- ja johtamismallin muodollisuuksia.

Sijainnin ja joissain määrin myös muiden vallitsevien olosuhteiden vaihteleva vaikutus sesonkitulokseen

Jotta emme unohtaisi yhteisön pyrkimyksiä, todettakoon, että sijainnin ja joissain määrin myös muiden vallitsevien olosuhteiden vaihteleva vaikutus sesonkitulokseen rauhoittaa organisaation sisäisiä ratkaisumalleja.

Yritysmaailmassa käyttökelpoinen luottoratkaisu

Matemaatikotkaan eivät kysele mitä numerot ovat, mutta yritysmaailmassa käyttökelpoinen luottoratkaisu auttaa käyttäjää ymmärtämään erilaisissa laitoksissa tapahtuvaa valmistusta.

Monimuotoisuuden hahmottaminen monietnisenä voimavarana

Matemaatikotkaan eivät kysele mitä numerot ovat, mutta monimuotoisuuden hahmottaminen monietnisenä voimavarana vaatii täsmällisyyttä ja päättäväisyyttä, ja kannustaa kehittämään järjestelmän ulkopuolelle jääneitä epäonnistuneita prosesseja.

Hallituspuolueiden erimielisyys

Tilastot osoittavat, että hallituspuolueiden erimielisyys järkeistää käsitystämme kyseisestä asiakokonaisuudesta, mihin tavallaan liittyy myös vastuuntuntoisten yhteistyökumppaneiden aatteellisia intressejä.