Oodi paskanjauhannalle

Asiatoimivaltaan sidottu valta

Ei sovi unohtaa, että asiatoimivaltaan sidottu valta auttaa käyttäjää ymmärtämään vastuunalaisia kontradiktioita. Mikä on oma mielipiteesi tästä asiasta?

Step-by-step implementoitu prosessi

Ei tarvita syvällistä ymmärtämystä sen käsittämiseen, että step-by-step implementoitu prosessi järkeistää käsitystämme kyseisestä asiakokonaisuudesta, mihin tavallaan liittyy myös peräänkuulutettua lakonisuutta.

Pankkikoneiston saneerauspaine

Ei sovi unohtaa, että pankkikoneiston saneerauspaine mallintaa kokonaiskuvaa käyttäen hyödykseen esimerkiksi yhä enemmän meitä haittaavia taakkoja.

Legaalinen käytäntö hallintovallan jakaamuksesta riippumatta

Tilastot osoittavat, että legaalinen käytäntö hallintovallan jakaamuksesta riippumatta kuvaa hyvin toimintamenetelmiä parannettaessa hyvinvoivan yhteiskunnan rinnalle muodostuneita epäkohtia.

Vähemmistöjen sosiopoliittisen tilanteen tiedostaminen

On hyvin vaikea johdatella asioita siten, että vähemmistöjen sosiopoliittisen tilanteen tiedostaminen näyttelee keskeistä osaa pohdittaessa yhä enemmän meitä haittaavia taakkoja.

Vallankumouksellinen kolmannen sukupolven matkapuhelimien ja varsinkin e-business -sektorille suunnattujen laitteiden kirjo

Jotta emme unohtaisi yhteisön pyrkimyksiä, todettakoon, että vallankumouksellinen kolmannen sukupolven matkapuhelimien ja varsinkin e-business -sektorille suunnattujen laitteiden kirjo näyttelee keskeistä osaa pohdittaessa yleisesti sovittuja ja toimiviksi todettuja organisaatio- ja johtamismallin muodollisuuksia.

Useiden maanlaajuisia palveluita tarjoavien alan suuryritysten lanseeraama mobiili-internet -teknologia

Jos vertailemme lyhyesti asiaankuuluvia ilmiöitä, huomaamme, että useiden maanlaajuisia palveluita tarjoavien alan suuryritysten lanseeraama mobiili-internet -teknologia järkeistää käsitystämme kyseisestä asiakokonaisuudesta, mihin tavallaan liittyy myös yleisesti sovittuja ja toimiviksi todettuja organisaatio- ja johtamismallin muodollisuuksia.

Deadlinen ja statuksen kohtaaminen kvartaalin loppupuolella

Arkielämä on opettanut meille, että deadlinen ja statuksen kohtaaminen kvartaalin loppupuolella näyttää todeksi vastuuntuntoisten yhteistyökumppaneiden aatteellisia intressejä.