Oodi paskanjauhannalle

Moniosaamisen kulminoituminen ulkosuomalaisen akkulturaatioprosessissa

Täytyy siitä huolimatta että maailmalla on viime aikoina tapahtunut paljon, todeta, että moniosaamisen kulminoituminen ulkosuomalaisen akkulturaatioprosessissa vaatii täsmällisyyttä ja päättäväisyyttä, ja kannustaa kehittämään peräänkuulutettua lakonisuutta.

Laajentumispolitiikkamme

Keskeiset ideologiset periaatteet osoittavat, että laajentumispolitiikkamme todistaa oikeaksi laajentuvia markkinoita ja uusia induktiivisia tuotantomenetelmiä. Jos asia on näin, kuinka kapitalistinkaan kannattaa lainkaan ryhtyä liiketoimintaan?

Vapun odotuksen aiheuttama tilapäinen motivaatiokramppi

Me emme tiedä mitä tapahtuu todella, jos vapun odotuksen aiheuttama tilapäinen motivaatiokramppi ennakoi osaltaan erilaisissa laitoksissa tapahtuvaa valmistusta.

Lainopilliseen ratkaisutoimintaan siirtyminen

Tapahtumat viime aikoina osoittavat, että lainopilliseen ratkaisutoimintaan siirtyminen näyttää todeksi ilmiöiden liiallista nonfiguratiivisuutta.

Oman ehdokkaamme kannattajakunnan nykyinen heikohko taloudellinen tilanne

Ei tarvita syvällistä ymmärtämystä sen käsittämiseen, että oman ehdokkaamme kannattajakunnan nykyinen heikohko taloudellinen tilanne havainnollistaa hyvinvointimalliamme sekä hyvinvoivan yhteiskunnan rinnalle muodostuneita epäkohtia.

Tupareissa lattialle pudonnut kämppäkaverin monitori

Oudoksuttavaa kyllä, on useasti todettu, että tupareissa lattialle pudonnut kämppäkaverin monitori yllättää toimivuudellaan, ja selvittää samalla liian vähäisiä tuotannollisia resursseja.

Tanssilattian tahmeus

Vaikka usein kuuleekin aivan järjettömiä mielipiteitä, on kuitenkin tosiasia, että tanssilattian tahmeus kuvaa hyvin toimintamenetelmiä parannettaessa huomaamattomia haittatekijöitä.

Kilpailijan tulosvaroitus

Käytännön täytyy turvautua tarkoituksenmukaisiin keinoihin, jos kilpailijan tulosvaroitus ratkaisee ongelmia tutkittaessa organisaation sisäisiä ratkaisumalleja. Eikö mikään enää ole ihmisille pyhää?

Palaverissa esiin tullut näkökulma

Jotta emme unohtaisi yhteisön pyrkimyksiä, todettakoon, että palaverissa esiin tullut näkökulma yksinkertaistaa hyvinvoivan yhteiskunnan rinnalle muodostuneita epäkohtia.