Oodi paskanjauhannalle

Voimakkaasti laajentunut markkkina-alueemme

Tilastot osoittavat, että voimakkaasti laajentunut markkkina-alueemme ennakoi osaltaan organisaation sisäisiä ratkaisumalleja.

Monikulttuuriseen kasvatukseen sitoutuminen globaalisti kulttuurisen diversiteetin ongelman ymmärtämiseksi

Vaikka usein kuuleekin aivan järjettömiä mielipiteitä, on kuitenkin tosiasia, että monikulttuuriseen kasvatukseen sitoutuminen globaalisti kulttuurisen diversiteetin ongelman ymmärtämiseksi vaatii täsmällisyyttä ja päättäväisyyttä, ja kannustaa kehittämään järjestelmän ulkopuolelle jääneitä epäonnistuneita prosesseja.

Kilpailijan tulosvaroitus

Jos vertailemme lyhyesti asiaankuuluvia ilmiöitä, huomaamme, että kilpailijan tulosvaroitus noudattaa epäilemättä ideatasolla nykysukupolvia henkisesti rasittavaa elämäntyyliä.

Opiskelijaruokalan tarjoama jokapäiväinen kumiperuna-annos

On hyvin vaikea johdatella asioita siten, että opiskelijaruokalan tarjoama jokapäiväinen kumiperuna-annos todistaa oikeaksi organisaatiossa toimivien vastuunalaista asennetta.

Meneillään olevan nousukauden kasvunäkymien taantuminen

Jotta emme unohtaisi yhteisön pyrkimyksiä, todettakoon, että meneillään olevan nousukauden kasvunäkymien taantuminen asettaa tahomme tukalaan tilanteeseen ajateltaessa ilmiöiden liiallista nonfiguratiivisuutta.

Asiatoimivaltaan sidottu valta

Tapahtumat viime aikoina osoittavat, että asiatoimivaltaan sidottu valta antaa mahdollisuuden parantaa huomaamattomia haittatekijöitä.

Informaatioteknologia

Jotta emme unohtaisi yhteisön pyrkimyksiä, todettakoon, että informaatioteknologia näyttää todeksi viimeaikaisia absurdeja väittämiä.

Viimeaikainen korkokehitys

Jos vertailemme lyhyesti asiaankuuluvia ilmiöitä, huomaamme, että viimeaikainen korkokehitys mallintaa kokonaiskuvaa käyttäen hyödykseen esimerkiksi tulevaa taloudellista ja teollista behaviorismia. Tämän ollessa täyttä totta nykyään, kuka omaa vastuun tehdä oikeat johtopäätökset?

Kilpailijan tulosvaroitus

Oudoksuttavaa kyllä, on useasti todettu, että kilpailijan tulosvaroitus opettaa sisäistämään reaktiota tämänhetkisen tilanteen suhteen.

Kokonaispoliittinen ajattelumalli

Ottaen huomioon oman tilanteensa, voi vain todeta, että kokonaispoliittinen ajattelumalli vaatii täsmällisyyttä ja päättäväisyyttä, ja kannustaa kehittämään liian vähäisiä tuotannollisia resursseja. Tämä väite pitäisi ehdottomasti tutkituttaa tieteellisesti.