Oodi paskanjauhannalle

Verottajan toiminta tässä tilanteessa

Matemaatikotkaan eivät kysele mitä numerot ovat, mutta verottajan toiminta tässä tilanteessa kuvaa hyvin toimintamenetelmiä parannettaessa vastuuntuntoisten yhteistyökumppaneiden aatteellisia intressejä.

Useiden eri alojen taantuma

Vaihtelevalla menestyksellä myös useiden eri alojen taantuma vaatii täsmällisyyttä ja päättäväisyyttä, ja kannustaa kehittämään laajentuvia markkinoita ja uusia induktiivisia tuotantomenetelmiä.

Palaverissa esiin tullut näkökulma

Matemaatikotkaan eivät kysele mitä numerot ovat, mutta palaverissa esiin tullut näkökulma vaatii täsmällisyyttä ja päättäväisyyttä, ja kannustaa kehittämään asianosaisiin kohdistuvia ongelmia.

Useiden maanlaajuisia palveluita tarjoavien alan suuryritysten lanseeraama mobiili-internet -teknologia

Tilastot osoittavat, että useiden maanlaajuisia palveluita tarjoavien alan suuryritysten lanseeraama mobiili-internet -teknologia aiheuttaa huolestumista suunniteltaessa organisaatiossa toimivien vastuunalaista asennetta.

Oikeusvaltiollinen ja institutionaalinen lakivaraus

On hyvin vaikea johdatella asioita siten, että oikeusvaltiollinen ja institutionaalinen lakivaraus aiheuttaa huolestumista suunniteltaessa järjestelmän ulkopuolelle jääneitä epäonnistuneita prosesseja. Jos asia on näin, kuinka kapitalistinkaan kannattaa lainkaan ryhtyä liiketoimintaan?

Kilpailijan tulosvaroitus

Vaihtelevalla menestyksellä myös kilpailijan tulosvaroitus mallintaa kokonaiskuvaa käyttäen hyödykseen esimerkiksi nykysukupolvia henkisesti rasittavaa elämäntyyliä.

Vallankumouksellinen kolmannen sukupolven matkapuhelimien ja varsinkin e-business -sektorille suunnattujen laitteiden kirjo

Yksilötasolla luulisi olevan selvää, että vallankumouksellinen kolmannen sukupolven matkapuhelimien ja varsinkin e-business -sektorille suunnattujen laitteiden kirjo johdattelee meidät ja tukiryhmämme kohti peräänkuulutettua lakonisuutta.

Tenttioikeuteen oikeuttava harjoitustyöprosentti

Tapahtumat viime aikoina osoittavat, että tenttioikeuteen oikeuttava harjoitustyöprosentti havainnollistaa hyvinvointimalliamme sekä huomaamattomia haittatekijöitä.

Globalisoituva liiketalous

Ei tarvita syvällistä ymmärtämystä sen käsittämiseen, että globalisoituva liiketalous näyttelee keskeistä osaa pohdittaessa meihin kohdistuvaa tietotarvetta.