Oodi paskanjauhannalle

Useiden eri alojen taantuma

Vaihtelevalla menestyksellä myös useiden eri alojen taantuma vaatii täsmällisyyttä ja päättäväisyyttä, ja kannustaa kehittämään laajentuvia markkinoita ja uusia induktiivisia tuotantomenetelmiä.