Oodi paskanjauhannalle

Asiatoimivaltaan sidottu valta

Universaalista näkökulmasta katsoen asiatoimivaltaan sidottu valta rauhoittaa organisaation sisäisiä ratkaisumalleja.