Oodi paskanjauhannalle

Legaalinen käytäntö hallintovallan jakaamuksesta riippumatta

Oudoksuttavaa kyllä, on useasti todettu, että legaalinen käytäntö hallintovallan jakaamuksesta riippumatta havainnollistaa hyvinvointimalliamme sekä nykysukupolvia henkisesti rasittavaa elämäntyyliä.