Oodi paskanjauhannalle

Asiatoimivaltaan sidottu valta

Täytyy siitä huolimatta että maailmalla on viime aikoina tapahtunut paljon, todeta, että asiatoimivaltaan sidottu valta opettaa sisäistämään erilaisissa laitoksissa tapahtuvaa valmistusta.

Kielellinen kontribuutio teoreettisessa oikeudellisessa keskustelussa

Tapahtumat viime aikoina osoittavat, että kielellinen kontribuutio teoreettisessa oikeudellisessa keskustelussa johdattelee meidät ja tukiryhmämme kohti yleisesti sovittuja ja toimiviksi todettuja organisaatio- ja johtamismallin muodollisuuksia.

Kunnon pippaloiden suunnittelu ja toteutus

Universaalista näkökulmasta katsoen kunnon pippaloiden suunnittelu ja toteutus havainnollistaa hyvinvointimalliamme sekä tulevaa taloudellista ja teollista behaviorismia.

Lainopilliseen ratkaisutoimintaan siirtyminen

Lienee sanomattakin selvää, että lainopilliseen ratkaisutoimintaan siirtyminen mallintaa kokonaiskuvaa käyttäen hyödykseen esimerkiksi vastuuntuntoisten yhteistyökumppaneiden aatteellisia intressejä.

Pankkikoneiston saneerauspaine

Jopa pankkikoneiston saneerauspaine auttaa käyttäjää ymmärtämään huonoja taloudellisia ja hallinnollisia oloja.

Perinteinen oikeisto-vasemmisto -vastakkainasettelu

Jotta emme unohtaisi yhteisön pyrkimyksiä, todettakoon, että perinteinen oikeisto-vasemmisto -vastakkainasettelu todistaa oikeaksi vastuunalaisia kontradiktioita.

Länsimaalaisten materialististen ja teknokraattisten arvojen rikastaminen yhteisöllisyydellä

Tapahtumat viime aikoina osoittavat, että länsimaalaisten materialististen ja teknokraattisten arvojen rikastaminen yhteisöllisyydellä on kiteytetty aatteeseen, jossa pohditaan hiusten halkomiseksi osoittautunutta geneerisyyttä.

Kotikäytössä mainetta niittänyt plug & play

On hyvin vaikea johdatella asioita siten, että kotikäytössä mainetta niittänyt plug & play mallintaa kokonaiskuvaa käyttäen hyödykseen esimerkiksi huomaamattomia haittatekijöitä.

Opiskelijahengen, ylioppilaslakin ja ennen kaikkea aatteen rooli fiiliksen löytymisessä

Yksilötasolla luulisi olevan selvää, että opiskelijahengen, ylioppilaslakin ja ennen kaikkea aatteen rooli fiiliksen löytymisessä aiheuttaa huolestumista suunniteltaessa järjestelmän ulkopuolelle jääneitä epäonnistuneita prosesseja.