Oodi paskanjauhannalle

Oikeudellinen menettelytapa perus- ja ihmisoikeuksien suhteen

Eräitä yksityiskohtia lukuunottamatta oikeudellinen menettelytapa perus- ja ihmisoikeuksien suhteen näyttelee keskeistä osaa pohdittaessa organisaation sisäisiä ratkaisumalleja.