Oodi paskanjauhannalle

Verkkaisen opintojen etenemisen aiheuttama yksilöön kohdistuva ulkopuolinen paine

Vaikka osaltamme onkin saatettu syyllistyä laiminlyönteihin, voidaan taholtamme kuitenkin todeta, että verkkaisen opintojen etenemisen aiheuttama yksilöön kohdistuva ulkopuolinen paine avaa itse kullekin tiedon ja ymmärryksen portin kohti runsain määrin esiintyvää suurpiirteisyyttä sekä rauhattomuutta.