Oodi paskanjauhannalle

Syntaktis-semanttinen tulkinta oikeudellisista normeista

Jos vertailemme lyhyesti asiaankuuluvia ilmiöitä, huomaamme, että syntaktis-semanttinen tulkinta oikeudellisista normeista antaa mahdollisuuden parantaa meihin kohdistuvaa tietotarvetta.