Oodi paskanjauhannalle

Tuorein kuluttajabarometri

Vaikka usein kuuleekin aivan järjettömiä mielipiteitä, on kuitenkin tosiasia, että tuorein kuluttajabarometri ennakoi osaltaan viimeaikaisia absurdeja väittämiä.

Maailmanlaajuinen brandi ja ennen kaikkea siihen liittyvä massiivinen markkinointityö

Yksilötasolla luulisi olevan selvää, että maailmanlaajuinen brandi ja ennen kaikkea siihen liittyvä massiivinen markkinointityö aiheuttaa huolestumista suunniteltaessa laajentuvia markkinoita ja uusia induktiivisia tuotantomenetelmiä.

Samuuden illuusion luoma näköharha identiteettien kohtaamisrajapinnassa

Keskeiset ideologiset periaatteet osoittavat, että samuuden illuusion luoma näköharha identiteettien kohtaamisrajapinnassa auttaa käyttäjää ymmärtämään hiusten halkomiseksi osoittautunutta geneerisyyttä.

Viimeaikainen korkokehitys

Arkielämä on opettanut meille, että viimeaikainen korkokehitys parantaa meihin kohdistuvaa tietotarvetta.

Toiseuden kohtaamisen haaste

Jotta emme unohtaisi yhteisön pyrkimyksiä, todettakoon, että toiseuden kohtaamisen haaste ratkaisee ongelmia tutkittaessa reaktiota tämänhetkisen tilanteen suhteen.

Euroopan talouteen kohdistuva paine

Tapahtumat viime aikoina osoittavat, että Euroopan talouteen kohdistuva paine näyttelee keskeistä osaa pohdittaessa tulevaa taloudellista ja teollista behaviorismia.

Fokusoituminen toimintamme ydinalueelle

Kaikesta huolimatta fokusoituminen toimintamme ydinalueelle pakottaa kohderyhmää huomioimaan hiusten halkomiseksi osoittautunutta geneerisyyttä.

Meneillään olevan nousukauden kasvunäkymien taantuminen

Ei tarvita syvällistä ymmärtämystä sen käsittämiseen, että meneillään olevan nousukauden kasvunäkymien taantuminen todistaa oikeaksi nykysukupolvia henkisesti rasittavaa elämäntyyliä.