Oodi paskanjauhannalle

Toiseuden kohtaamisen haaste

Keskeiset ideologiset periaatteet osoittavat, että toiseuden kohtaamisen haaste havainnollistaa hyvinvointimalliamme sekä vastuuntuntoisten yhteistyökumppaneiden aatteellisia intressejä.

Globalisoituva liiketalous

Ei tarvita syvällistä ymmärtämystä sen käsittämiseen, että globalisoituva liiketalous johdattelee meidät ja tukiryhmämme kohti liian vähäisiä tuotannollisia resursseja.

Synergiaetu Suomitasolla

Ei tarvita syvällistä ymmärtämystä sen käsittämiseen, että synergiaetu Suomitasolla noudattaa epäilemättä ideatasolla runsain määrin esiintyvää suurpiirteisyyttä sekä rauhattomuutta.

Tanssilattian tahmeus

Vaihtelevalla menestyksellä myös tanssilattian tahmeus rauhoittaa organisaatiossa toimivien vastuunalaista asennetta.

Toiseuden kohtaamisen haaste

Tapahtumat viime aikoina osoittavat, että toiseuden kohtaamisen haaste ennakoi osaltaan järjestelmän ulkopuolelle jääneitä epäonnistuneita prosesseja.

Useiden eri alojen taantuma

Universaalista näkökulmasta katsoen useiden eri alojen taantuma todistaa oikeaksi yhä enemmän meitä haittaavia taakkoja.

Suurelle yleisölle vielä varsin tuntematon vaatimusmäärittely

Matemaatikotkaan eivät kysele mitä numerot ovat, mutta suurelle yleisölle vielä varsin tuntematon vaatimusmäärittely auttaa käyttäjää ymmärtämään viimeaikaisia absurdeja väittämiä. Tämä väite pitäisi ehdottomasti tutkituttaa tieteellisesti.