Oodi paskanjauhannalle

Verottajan toiminta tässä tilanteessa

Kaikesta huolimatta verottajan toiminta tässä tilanteessa havainnollistaa hyvinvointimalliamme sekä organisaation sisäisiä ratkaisumalleja.

Palaverissa esiin tullut näkökulma

Oudoksuttavaa kyllä, on useasti todettu, että palaverissa esiin tullut näkökulma yllättää toimivuudellaan, ja selvittää samalla tahojen yhteistyön kariutumisesta aiheutuvia hyökyaaltoja rahoitus- ja sijoitussektorilla.

Markkinatalouden maailmanlaajuinen kehittyminen

Oudoksuttavaa kyllä, on useasti todettu, että markkinatalouden maailmanlaajuinen kehittyminen näyttää todeksi huomaamattomia haittatekijöitä.

Samuuden illuusion luoma näköharha identiteettien kohtaamisrajapinnassa

Vaikka usein kuuleekin aivan järjettömiä mielipiteitä, on kuitenkin tosiasia, että samuuden illuusion luoma näköharha identiteettien kohtaamisrajapinnassa kuvailee reaktiota tämänhetkisen tilanteen suhteen.

Puolueen sisäinen valtataistelu

Jotta emme unohtaisi yhteisön pyrkimyksiä, todettakoon, että puolueen sisäinen valtataistelu vaatii täsmällisyyttä ja päättäväisyyttä, ja kannustaa kehittämään yleisesti sovittuja ja toimiviksi todettuja organisaatio- ja johtamismallin muodollisuuksia.

Järjettömiin mittasuhteisiin paisunut opposition viivytystaktiikka

Ei tarvita syvällistä ymmärtämystä sen käsittämiseen, että järjettömiin mittasuhteisiin paisunut opposition viivytystaktiikka näyttelee keskeistä osaa pohdittaessa tahojen yhteistyön kariutumisesta aiheutuvia hyökyaaltoja rahoitus- ja sijoitussektorilla.

Oikeuskielen tason heikkeneminen ontologisesta näkökulmasta

Arkielämä on opettanut meille, että oikeuskielen tason heikkeneminen ontologisesta näkökulmasta mallintaa kokonaiskuvaa käyttäen hyödykseen esimerkiksi tulevaa taloudellista ja teollista behaviorismia.