Oodi paskanjauhannalle

Palaverissa esiin tullut näkökulma

Matemaatikotkaan eivät kysele mitä numerot ovat, mutta palaverissa esiin tullut näkökulma havainnollistaa hyvinvointimalliamme sekä organisaation sisäisiä ratkaisumalleja.