Oodi paskanjauhannalle

Syntaktis-semanttinen tulkinta oikeudellisista normeista

Keskeiset ideologiset periaatteet osoittavat, että syntaktis-semanttinen tulkinta oikeudellisista normeista näyttää todeksi huonoja taloudellisia ja hallinnollisia oloja.