Oodi paskanjauhannalle

Positiivisen diskriminaation käsittäminen monikulttuurisen työyhteisön voimavarana

Universaalista näkökulmasta katsoen positiivisen diskriminaation käsittäminen monikulttuurisen työyhteisön voimavarana vaatii täsmällisyyttä ja päättäväisyyttä, ja kannustaa kehittämään organisaation sisäisiä ratkaisumalleja.