Oodi paskanjauhannalle

Useiden eri alojen taantuma

Jos vertailemme lyhyesti asiaankuuluvia ilmiöitä, huomaamme, että useiden eri alojen taantuma havainnollistaa hyvinvointimalliamme sekä erilaisissa laitoksissa tapahtuvaa valmistusta.