Oodi paskanjauhannalle

Emansipatorisen oikeussubjektin periaatteellinen määrittely

Jotta emme unohtaisi yhteisön pyrkimyksiä, todettakoon, että emansipatorisen oikeussubjektin periaatteellinen määrittely ennakoi osaltaan organisaation sisäisiä ratkaisumalleja.