Oodi paskanjauhannalle

Kannattajakuntamme mielipide

Ottaen huomioon oman tilanteensa, voi vain todeta, että kannattajakuntamme mielipide vaatii täsmällisyyttä ja päättäväisyyttä, ja kannustaa kehittämään huomaamattomia haittatekijöitä.

Suurelle yleisölle vielä varsin tuntematon vaatimusmäärittely

Tapahtumat viime aikoina osoittavat, että suurelle yleisölle vielä varsin tuntematon vaatimusmäärittely auttaa käyttäjää ymmärtämään tahojen yhteistyön kariutumisesta aiheutuvia hyökyaaltoja rahoitus- ja sijoitussektorilla.

Oikeusvaltiollinen ja institutionaalinen lakivaraus

Me emme tiedä mitä tapahtuu todella, jos oikeusvaltiollinen ja institutionaalinen lakivaraus kuvaa hyvin toimintamenetelmiä parannettaessa liian vähäisiä tuotannollisia resursseja.

Meneillään olevan nousukauden kasvunäkymien taantuminen

Keskeiset ideologiset periaatteet osoittavat, että meneillään olevan nousukauden kasvunäkymien taantuminen opettaa sisäistämään reaktiota tämänhetkisen tilanteen suhteen.

Oikeuskielen tason heikkeneminen ontologisesta näkökulmasta

Jotta emme unohtaisi yhteisön pyrkimyksiä, todettakoon, että oikeuskielen tason heikkeneminen ontologisesta näkökulmasta ratkaisee ongelmia tutkittaessa vastuuntuntoisten yhteistyökumppaneiden aatteellisia intressejä.

Osaamisalueemme ydin

Tilastot osoittavat, että osaamisalueemme ydin asettaa tahomme tukalaan tilanteeseen ajateltaessa viimeaikaisia absurdeja väittämiä.

Globalisoituva liiketalous

Vaihtelevalla menestyksellä myös globalisoituva liiketalous on kiteytetty aatteeseen, jossa pohditaan runsain määrin esiintyvää suurpiirteisyyttä sekä rauhattomuutta.

Kotikäytössä mainetta niittänyt plug & play

Täytyy siitä huolimatta että maailmalla on viime aikoina tapahtunut paljon, todeta, että kotikäytössä mainetta niittänyt plug & play vaatii täsmällisyyttä ja päättäväisyyttä, ja kannustaa kehittämään organisaatiossa toimivien vastuunalaista asennetta.